Global searching is not enabled.
Skip to main content

5 Courses

 Asertywność dla lekarza weterynarii
Kursy w języku polskim
Preview Course

Kursy w języku polskim

Asertywność dla lekarza weterynarii

Asertywność (lekarza weterynarii) to zestaw kompetencji i umiejętności skutecznego komunikowania własnych potrzeb z poszanowaniem praw innych osób, świadomego zarządzania/ kierowania własną komunikacją interpersonalną oraz zwiększania własnej samoświadomości i efektywności osobistej.

Komunikacja lekarza weterynarii z klientem
Kursy w języku polskim
Preview Course

Kursy w języku polskim

Komunikacja lekarza weterynarii z klientem

Kompetencja w dziedzinie komunikacji interpersonalnej z klientem weterynaryjnym obejmuje: wiedzę na temat podstawowych wzorców, strategii i technik komunikacyjnych, umiejętności niezbędnych do skutecznej komunikacji z właścicielem zwierzęcia oraz pozytywne podejście wymagane dla samorozwoju komunikacji lekarza weterynarii, samoświadomości i pozytywnego podejścia do otwartej komunikacji.

Zarządzanie stresem dla lekarza weterynarii
Kursy w języku polskim
Preview Course

Kursy w języku polskim

Zarządzanie stresem dla lekarza weterynarii

Kompetencja w zakresie zarządzania stresem oznacza zdolność do identyfikowania i skutecznego radzenia sobie z efektami i skutkami, jakie stres ma dla lekarza weterynarii podczas podejmowania decyzji i radzenia sobie z sytuacjami w życiu zawodowym i biznesowym.

Zarządzanie czasem dla lekarza weterynarii
Kursy w języku polskim
Preview Course

Kursy w języku polskim

Zarządzanie czasem dla lekarza weterynarii

Kompetencja w zakresie zarządzania czasem to zdolność do ustalania priorytetów, kontrolowania czasu, skutecznego zarządzania celami i przestrzegania harmonogramu, jednocześnie ustanawiając granice.

Zarządzanie i współpraca w zespole weterynaryjnym
Kursy w języku polskim
Preview Course

Kursy w języku polskim

Zarządzanie i współpraca w zespole weterynaryjnym

Zarządzanie zespołem odnosi się do różnych działań i praktyk, które łączą pracowników w zespół, zbliżając członków zespołu do wspólnego celu oraz do głównych celów firmy/organizacji.